Advisor היועצים של ראמבל

היועצים שלנו

רותי שרנם

ruth_

מובילה את האור

התמחות : נומרלוגיה

500 ₪  /  1 שעות

רותי שרנם

obi_

Obi wan kanobi

התמחות :

500 ₪  /  1 שעות

בנציון דבירק

ben_

בנציון ירש את ירושלים בשנת 1965 וגורש בינואר 2000

התמחות : נומרלוגיה

150 ₪  /  5 דקות

יורם טוהר

yoram_

אולי יורם אבל איכותי

התמחות : אסטרולוגיה

23 $  /  1 דקות

סמי הרוש

sami_

אם תרצו, אין

התמחות : קבלה

86 $  /  15 דקות

ee ee

admin_

sdsdsdsd

התמחות : אסטרולוגיה

101 $  /  15 דקות